ფლიზელინის შპალერის დიდი არჩევანი - ფასი 10 ლარიდან

3000 სახეობის შპალერი - ახალი კოლექცია - ფასი 10 ლარიდან